Luottamus lukijoihin

Jag måste få ha lite frihet på bloggen. De som läser min blogg är smarta kvinnor som vet vem jag samarbetar med och som kan urskilja reklam från annat innehåll. Journalisti 11/2014

Bloggaajat luottavat lukijoidensa medialukutaitoon. Sekä yllä olevan bloggaajan sitaatin että tutkimukseni perusteella bloggaajat siirtävätkin painokkaasti vastuuta blogitekstiensä tulkinnasta lukijoille. Kuten eräs aineistoni bloggaaja kirjoittaa: ” – – lukijani ovat oikeuskelpoisia, luku- sekä medialukutaitoisia ihmisiä, jotka kykenevät myös omaan ajatteluun ja osaavat sisäistää lukemaansa.”

Mutta voiko lukijoihin luottaa?

Lukijatutkimuksista ja sivustojen analytiikasta huolimatta bloggaajat eivät voi koskaan olla varmoja siitä, kuka heidän blogiaan lukee. Iästä, sukupuolesta ja erilaisesta koulutustaustasta johtuen lukijoilla on täysin erilaiset valmiudet tulkita bloggaajan tekstejä.

Bloggaajat tuntuvat ajattelevan kuitenkin edelleen viestinnän perinteisen siirtomallin mukaisesti: viesti etenee lähettäjältä vastaanottajalle suoraviivaisesti ja yksisuuntaisesti saapuen perille juuri sellaisena kuin se on alunperin tarkoitettu.

Lukijat tekevät tulkintojaan omista lähtökohdistaan käsin: toiset ovat herkempiä tunnistamaan esimerkiksi sarkasmin, rivien väliin piilotetut viestit ja kaupallisuuden silloinkin, kun kaikkea ei ole kirjoitettu auki. Toiset sen sijaan lukevat vain mustan valkoiselta. Voiko bloggaaja siis luottaa siihen, että kaikki blogiteksteihin taiten kätketyt sanomat avautuvat lukijoille?

Kaupallisuus ei ole sanaleikkiä

Bloggaajat tuovat lukijoidensa medialukutaidon ja täysjärkisyyden esille perusteluna erityisesti silloin, kun puhutaan kauppallisten kytkösten tuomisesta esille. ”Kyllä lukijat tietävät, mikä on kaupallista sisältöä blogissani” oli useasti kuultu lausahdus myös tutkimuksessani. Mutta onko tosiaan lukijan vastuulla olla perillä bloggaajan yhteistyökumppaneista ja blogissa pyörivistä kampanjoista ilman erillistä ilmoitusta?

Ilmaiseksi saadut tuotteet ja palvelut, yhteistyökampanjat ja muut kumppanuudet tulisi tuoda esille aina yksiselitteisesti. Kaupallisia kytköksiä ei voi piilottaa tekstin sekaan sanaleikiksi tai arvoituksiksi, jotka lukijan pitää osata ratkaista.

Vaikka blogien lukijat ovatkin viisaita ja varmasti varsin medialukutaitoisia, pitää bloggaamisen olla läpinäkyvää. Myös ne bloggaajan mielestä itsestäänselvimmät kaupalliset kytkökset on tuotava esiin niin, että tyhmempikin tajuaa.

02 comments on “Luottamus lukijoihin

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *