Blogietiikka ja säännöt myös bloggaajien toiveena

Suosittua No Fashion Victims -blogia itsekin pitävä Emmi Tissari haastatteli kymmentä bloggaajakollegaansa ja selvitti heidän suhtautumistaan blogien sääntelyyn. Tissarin mukaan bloggaajat ovat sitä mieltä, että alalle tarvittaisiin ”jonkinlainen sisäinen ohjeistus tai koodisto”. Haastattelujen perusteella toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja erityisesti aitous ovat hyviä lähtökohtia säännöstölle.

Arvot ja periaatteet edelleen samoja

Tissarin haastattelut tuovat vahvistusta viimesyksyisen tutkimukseni tuloksille. Tissari löysi haastatteluista kuusi periaatetta, joiden sisällä bloggaajat toimivat – nämä periaatteet olivat vahvasti näkyvillä myös tutkimuksessani. Kuten olen kirjoittanut, aitous ja rehellisyys ovat bloggaajille tärkeitä arvoja. Ne asettuvat kuitenkin ristiriitaan myös Tissarin esiin nostaman yksityisyyden suojelemisen kanssa. Kuitenkin myös yksityisyyden suojeleminen eli mahdollisuus rajata asioita blogin ulkopuolelle on tutkimukseni perusteella bloggaajille tärkeä arvo.

Itsensä ilmaisemisen ja lukijoiden palvelun tärkeys nousevat esille Tissarin haastatteluista. Myös nämä ovat tutkimukseni perusteella bloggaajien keskeisiä arvoja. Lisäksi positiivisuus on Tissarin haastattelemien bloggaajien mielestä tärkeää – näin myös tutkimuksessani.

Suunta kohti sääntöjä

Myös Tissari ottaa kantaa bloggaajien toimintatapojen ammattimaistumiseen sekä harrastelija- ja ammattilaisbloggaajien erotteluun. Tissarin haastattelujen perusteella harrastelijamainen bloggaaja on spontaani, kun taas ammattimaisesti bloggaava tekee tuloksellista, suunnitelmallista ja säännöllistä sekä ennakoivaa bloggaamista.

Bloggaamisesta ja bloggaajista ei voidakaan enää puhua yhtenä, homogeenisenä joukkona. Erityisesti bloggaamisen sääntelyä tarkasteltaessa on pohdittava, kuinka laajaan bloggaajajoukkoon sääntely ulotetaan. Omassa tutkimuksessani rajaan blogieettisen säännöstön tarpeen vain ammattimaisesti bloggaaviin.

Tissari puolestaan hahmottelee haastattelujensa perusteella ”kaikille yhteistä sääntökokoelmaa”. Kuitenkin oman tutkimukseni tapaan myös Tissari käytti perusjoukkonaan 50 Suomen suosituinta muotibloggaajaa eli haastattelujen perusteella Tissarin tekemät johtopäätökset perustuvat suositumpien ja siten myös ammattimaisempien bloggaajien näkemyksiin.

Tissari ei ryhdy johtopäätöksissään kehittelemään käytännön toteutustapaa tai ratkaisuja sille, kuka yhteisen säännöstön laatisi tai miten sen noudattamista valvottaisiin. Vaikka käytännöstä ollaankin vielä kaukana, on tärkeä signaali, että bloggaajat itse pitävät sääntöjä tarpeellisina ja tärkeinä. Näyttää todellakin siltä, että villin ja vapaan bloggaamisen aika on vähitellen ohi.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *