MEN kiristää asennoitumistaan kaupallisten blogisisältöjen merkitsemiseen

Mainonnan eettinen neuvosto MEN on julkaissut kaksi uutta lausuntoa, joissa tarkastellaan kaupallisten yhteistyösisältöjen merkitsemistapoja blogipostauksissa. Yksityishenkilön lausuntopyynnön ansiosta tarkastelun alle on joutunut vaikuttajakollektiivi Asennemedian ja Folksam Vahinkovakuutus Oy:n kampanja, jossa olivat mukana blogit Pupulandia ja WTD.

Pupulandia sai huomautuksen

Pupulandia kertoo tekstissäänEntä jos joku väittäisikin olevan sinä” (julkaistu 14.11.2017) identiteettivarkaudesta ja sen seurauksista ohjaten blogikirjoituksen loppupuolella yhteistyökumppani Folksamin sivuille.

Yhteistyömerkintä ”Kaupallinen yhteistyö: Asennemedia & Folksam” on sijoitettu blogitekstin otsikon alla olevan ison kuvan jälkeen, sivun oikeaan laitaan. Merkintä on kursivoitu ja yritysten nimet on kirjoitettu vaaleanvihreällä värillä. Merkinnän kirjasinkoko on sama kuin blogikirjoituksessa muutenkin.

MEN Pupulandia kaupallinen yhteistyö blogietiikka
Kuvakaappaus Pupulandia-blogin kaupallisesta yhteistyöpostauksesta Folksamin kanssa, jota MEN arvioi lausunnossaan. Pupulandia sai huomautuksen.

MEN antoi lausunnossaan Pupulandialle huomautuksen, sillä yhteistyöpostauksen mainostunniste ”ei ollut selvästi havaittava blogia nopeasti silmäiltäessä”. MEN nosti esiin mainostunnisteen kirjasinkoon ja -lajin, jotka eivät erottuneet muusta blogitekstistä samankaltaisuutensa vuoksi.

WTD:n blogipostaus ei ollut piilomainontaa

WTD-blogin yhteistyöpostauksessaSe kerta kun menin lankaan” (julkaistu 26.10.2017) kerrotaan Pupulandian tapaan identiteettivarkauksista ja tietojen kalastelusta sekä vakuutusyhtiö Folksamin tarjoamasta vakuutuksesta. WTD on merkinnyt kaupallisen yhteistyön Pupulandian tapaan palstan oikeaan laitaan kursiivilla tekstin ”Kaupallinen yhteistyö: Folksam & Asennemedia” kera. Yhteistyökumppanit on merkitty vaaleanvihreällä hyperlinkin kanssa, muutoin musta teksti on samaa kokoa kuin blogissa muutoinkin. Ero Pupulandian yhteistyömerkintään on se, että WTD:n blogitekstissä yhteistyömerkintä on heti tekstin alussa ja selkeästi erillään muusta sisällöstä.

MEN WTD kaupallinen yhteistyö blogietiikka
Kuvakaappaus WTD-blogin kaupallisesta yhteistyöpostauksesta Folksamin kanssa, jota MEN arvioi lausunnossaan. WTD:n postaus ei ollut hyvän tavan vastainen.

MEN toteaa lausunnossaan, että kyseinen yhteistyösisältö on mainos, joka muistuttaa kirjoittajan muuta sisältöä. Siksi mainonnan selkeään merkitsemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja yhteistyöpostauksessa on oltava mainostunniste. WTD on käyttänyt ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen X kanssa” -tunnistetta, jonka MEN on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut sanamuotonsa osalta asianmukaiseksi. Asiaa kokonaisuutena arvioiden MEN katsoo WTD:n tapauksessa, että mainos on ollut tunnistettavissa mainokseksi.

Ristiriitoja ja tiukennuksia merkintätapoihin

MENin samanaikaiset, mutta eri lopputuloksiin päätyneet lausunnot ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita vaikuttajien keskuudessa.

Kumpikin MENin tarkastelun alla ollut vaikuttaja on noudattanut aikaisemmin hyväksi todettua tapaa. Teksti ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen X kanssa” löytyi kummankin postauksen alusta. MEN kiinnitti kuitenkin nyt huomionsa merkintöjen kirjoitusasuun. Huomautuksen saaneen Pupulandian merkintä oli MENin mukaan huonosti havaittavissa, sillä merkintä oli samaa kirjasinkokoa kuin blogiteksti muutenkin ja yhteistyöyritysten nimet oli kirjoitettu vaaleanvihreällä värillä (muusta sisällöstä poikkeava tekstiväri johtuu siitä, että yritysten nimistä linkattiin heidän sivuilleen).

Kumpikin some-vaikuttaja viittaa vastineessaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistukseen vuodelta 2013, jossa paneudutaan enemmän . MENin mukaan ”kuluttaja-asiamies on uutiskirjeessään päivittänyt ohjeistustaan vuoden 2013 jälkeen”. Lisäksi pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat laatineet piilomarkkinointia koskevan ohjeistuksen vuonna 2016, jossa todetaan MENin mukaan:

Se, onko mainosviesti riittävän hyvin merkitty, perustuu aina kokonaisarviointiin. Sanavalintojen, fonttikoon ja mainosmerkinnän sijainnin lisäksi arviointiin vaikuttavat myös muut asiat, kuten kuvavalinnat, kirjasinlaji, tekstin väri, taustan väri, asettelu ja mainokselle valittu media.

Oikea sanamuoto (kaupallinen yhteistyös yrityksen X kanssa) ei siis riitä, vaan on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, miten merkintä on muotoiltu. Tämä on MENin lausunnoissa selkeä vaade, mutta kysymyksiä herättää se, miksi vain toinen yhteistyöpostauksista sai langettavan tuomion.

Ohje kaupallisten yhteistyösisältöjen merkitsemiseen MENin lausuntojen perusteella

MEN on ottanut selkeästi tiukemman kannan kaupallisten yhteistöiden merkitsemiseen ja erityisesti blogit ovat nyt suurennuslasin alla. Yhteistyömerkinnän sisällön lisäksi sen sijoittelu ja muoto korostuvat kokonaisarvioinnissa. MEN korostaa, että kaupalliset yhteistyösisällöt muistuttavat tekstin määrän ja asettelun osalta blogin ei-kaupallisia sisältöjä, jonka vuoksi merkintöjen selkeyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

MENin lausuntojen perusteella tämänhetkinen riittävä merkintätapa kaupallisille yhteistöille on:

  1. ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä tulee olla ensimmäinen asia blogipostauksessa heti otsikon jälkeen, ennen kuvia tai muuta tekstiä. Merkintä tulee olla tekstiä, ei kuva, logo tai muu vastaava.
  2. Yhteistyömerkintä tulee erottua selkeästi fonttivalinnalla, fonttikoolla ja värillä muusta postaussisällöstä. Merkinnän kannattaa olla isompaa fonttikokoa kuin muu blogiteksti ja ehdottomasti tummaa, taustasta erottuvaa väriä.
  3. Merkintä ei saa olla kiinni muussa sisällössä, eli ilmaa pitää jättää merkintää seuraavan blogitekstin tai kuvan väliin.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *