OPAS KAUPALLISTEN YHTEISTYÖSISÄLTÖJEN MERKITSEMISEEN

Kaupallisen kytköksen on käytävä ilmi selkeästi heti sisällön alussa kanavasta ja esitystavasta riippumatta. Kaupallisen sisällön tunnistettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena. Merkinnän selkeyteen vaikuttavat muun muassa sanavalinnat ja niiden kieli, fonttikoko, merkinnän sijainti, esittämisyhteys, kuvavalinnat, kirjasinlajit ja taustan väri.

BLOGI | INSTAGRAM | INSTAGRAM STORIES | SNAPCHAT | YOUTUBE | FACEBOOK | PODCAST | LINKEDIN | TWITTER | SAADUT TUOTTEET

BLOGI

 • Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä tulee olla ensimmäinen asia blogipostauksessa heti otsikon jälkeen, ennen kuvia tai muuta tekstiä. Merkintä tulee olla tekstiä, ei kuva, logo tai muu vastaava.
 • Mainos- tai yhteistyömerkinnän tulee erottua selkeästi muusta postaussisällöstä fonttivalinnalla, fonttikoolla ja värillä. Merkinnän kannattaa olla isompaa fonttikokoa kuin muu blogiteksti ja ehdottomasti taustasta erottuvaa väriä.
 • Merkintä ei saa olla kiinni muussa sisällössä, eli ilmaa pitää jättää merkintää seuraavan blogitekstin tai kuvan väliin.

blogi kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

INSTAGRAM

 • Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti kuvatekstin alkuun
 • KKV:n linjauksen mukaan merkintä tulee tehdä sillä kielellä, jolla muukin sisältö on. (Uusi linjaus 2019)
 • Yhteistyösisältö tulee merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on käytössä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä. (Uusi linjaus 2019)

INSTAGRAM STORIES (JA SNAPCHAT)

 • Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti sisällön alkuun vähintään kirjallisesti mutta halutessa myös äänellä kerrottuna. Kirjallinen merkintä on ehdoton, sillä sisältöä voi seurata myös ilman ääntä.
 • Merkintä tulee lisätä myös ensimmäistä julkaisua seuraaviin sisältöihin. Ei siis riitä, että vain ensimmäisessä Instagram Stories tai Snapchat-julkaisuissa kerrotaan, että tämä ja seuraavat julkaisut ovat yhteistyösisältöä.
 • Kiinnitä huomiota merkinnän selkeyteen: Erottuuko merkintä taustasta? Onko fontti, sen koko ja väri erottuvat? Huomioi Instagram Storiesissa erityisesti ylä- ja alareunan kuvake, käyttäjänimi ja kommenttikenttä, jotka peittävät alleen muun sisällön.
 • KKV:n linjauksen mukaan merkintä tulee tehdä sillä kielellä, jolla muukin sisältö on. (Uusi linjaus 2019)
 • Yhteistyösisältö tulee merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on käytössä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä. (Uusi linjaus 2019)

annika ollila blogietiikka kaupallinen yhteistyö instagram

YOUTUBE

 • Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti videon alkuun erillisellä, sisällöstä selkeästi erottuvalla tekstiplanssilla. Merkinnän tulee näkyä riittävän kauan, jotta se on helposti havaittavissa.
 • Yhteistyöstä tulee ilmaista myös suullisesti, mutta tämä ei pelkästään riitä, sillä videosisältöä voidaan katsella myös ilman ääntä.
 • YouTuben maksetun mainonnan ilmoitusominaisuus ”sisältää maksettua mainossisältöä” ei ole kuluttaja-asiamiehen ja MENin näkemyksen mukaan yksinään riittävä. Tästä ei käy ilmi kenen lukuun markkinoidaan, eli mikä on mainostava yritys. Tätä merkintätapaa voidaan kuitenkin käyttää muiden ilmaisutapojen ohella täydentävänä.
 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä tulee olla näkyvissä myös videon kuvauksessa (tekstikenttä YouTube-videon alla) siten, ettei katsojan tarvitse erikseen klikata tekstikenttää auki (eli heti kuvauksen alussa).
 • KKV:n linjauksen mukaan merkintä tulee tehdä sillä kielellä, jolla muukin sisältö on. (Uusi linjaus 2019)

Youtube kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

FACEBOOK

 •  “Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti julkaisun alkuun.
 • KKV:n linjauksen mukaan merkintä tulee tehdä sillä kielellä, jolla muukin sisältö on. (Uusi linjaus 2019)
 • Yhteistyösisältö tulee merkitä myös Facebook omalla brändisisältötyökalua, jos se on käytössä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä. (Uusi linjaus 2019)

facebook kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

PODCAST

 •  Suullinen ilmaus “Mainos, yritys XX” tai “Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” heti podcastin alkuun.
 •  Vastaava merkintä tulee lisätä podcastin mahdolliseen esittelytekstiin tai infolaatikkoon. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee merkintä lisätä podcastin otsikkoon. (Uusi linjaus 2019)
 • Mikäli podcastin sisällä on oma, erillinen kaupallinen osio lisäksi suositellaan, että kyseinen osio erotetaan muusta sisällöstä esim. joka kerta käytettävällä samalla äänitunnisteella.
 • Katkomainonnan on erotuttava selkeästi podcastin “toimituksellisesta” sisällöstä esimerkiksi joka kerta käytettävällä samalla äänitunnisteella tai muulla selkeästi erottuvalla tavalla. Myös tästä tulee ilmaista podcastin esittelytekstissä (esim. ”Sisältää mainontaa”). (Uusi linjaus 2019)

LINKEDIN

 • Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti julkaisun alkuun.

TWITTER

 • Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” ” tai #kaupallinenyhteistyö @yritys -merkintä heti julkaisun alkuun -merkintä heti julkaisun alkuun.

ILMAISEKSI SAADUT TUOTTEET JA PALVELUT

Jos tuotteita tai palveluita vastaan tehdään sovitusti yhteistyösisältöjä, on kyseessä kaupallinen yhteistyö (ks. kanavakohtainen merkintäohjestus yllä). Vaikka yrityksen kanssa ei olisi sovittu sisältöjen julkaisusta, tulee saadut tuotteet, palvelut, matkat tms. merkitä kanavasta riippumatta heti sisällön alussa.

KKV:n uuden linjauksen mukaan vaikuttajan on kerrottava selkeästi siitä, jos vaikuttajan sisällössä esiintyvä tuote on saatu yritykseltä pyytämättä, vaikka nimenomaista yhteistyösopimusta ei olisi. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että vaikuttaja kertoo asiasta tällöin heti julkaisun alussa, esimerkiksi ilmaisulla ”saatu ilmaistuote”.

Riittävää on, että saadusta tuotteesta kerrotaan, kun

 • tuote esiintyy kanavassa ensimmäistä kertaa tai
 • tuote liittyy julkaisuun olennaisesti (esim. tuotetta käsitellään julkaisussa nimenomaisesti)

Epämääräisiä ilmauksia, kuten ”osa tuotteista saatu [Instagramin tms.] kautta” tai ”postilaatikkoon kolahti tuote X”, ei voi käyttää, koska niiden perusteella ei voi tietää, mitkä tuotteet on saatu vastikkeetta yrityksiltä.  (Uusi linjaus 2019)

Katso affiliate- eli mainoslinkkien merkintätavat täältä.

Luettavaa


Oppaan laatimisessa on sovellettu Kuluttajansuojalakia, Kuluttaja-asiamiehen linjauksia ja ohjeistuksia, Mainonnan eettisen neuvoston lausuntoja ja IAB:n vaikuttajamarkkinoinnin opasta.

Opas päivitetty viimeksi 1.6.2019. © Salla Erkkilä