OPAS KAUPALLISTEN YHTEISTYÖSISÄLTÖJEN MERKITSEMISEEN

Kaupallisen kytköksen on käytävä ilmi selkeästi heti sisällön alussa kanavasta ja esitystavasta riippumatta. Kaupallisen sisällön tunnistettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena. Merkinnän selkeyteen vaikuttavat muun muassa sanavalinnat ja niiden kieli, fonttikoko, merkinnän sijainti, esittämisyhteys, kuvavalinnat, kirjasinlajit ja taustan väri.

BLOGI

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä tulee olla ensimmäinen asia blogipostauksessa heti otsikon jälkeen, ennen kuvia tai muuta tekstiä. Merkintä tulee olla tekstiä, ei kuva, logo tai muu vastaava.
 • Yhteistyömerkinnän tulee erottua selkeästi muusta postaussisällöstä fonttivalinnalla, fonttikoolla ja värillä. Merkinnän kannattaa olla isompaa fonttikokoa kuin muu blogiteksti ja ehdottomasti tummaa, taustasta erottuvaa väriä.
 • Merkintä ei saa olla kiinni muussa sisällössä, eli ilmaa pitää jättää merkintää seuraavan blogitekstin tai kuvan väliin.

blogi kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

INSTAGRAM

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti kuvatekstin alkuun
 • Viranomaiset katsovat, että englanninkieliset termit (ad, collab tms.) eivät ole riittävän selkeitä, kun markkinoidaan kotimaisille kuluttajille – vaikka sisältö olisi muutoin englanniksi.
 • Yhteistyösisältö kannattaa merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on käytössä (Instagram-käyttäjät, joilla on korkea sitoutuneisuusaste ja joilla on pääsy kävijätietoihin).
 • Suomessa ei toistaiseksi ole linjausta siitä, riittääkö pelkkä brändisisältötyökalun käyttö, vai täytyykö merkintää täydentää myös kuvatekstin ilmaisulla.

INSTAGRAM STORIES (JA SNAPCHAT)

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti sisällön alkuun vähintään kirjallisesti mutta halutessa myös äänellä kerrottuna. Kirjallinen merkintä on ehdoton, sillä sisältöä voi seurata myös ilman ääntä.
 • Merkintä tulee lisätä myös ensimmäistä julkaisua seuraaviin sisältöihin. Ei siis riitä, että vain ensimmäisessä Instagram Stories tai Snapchat-julkaisuissa kerrotaan, että tämä ja seuraavat julkaisut ovat yhteistyösisältöä.
 • Kiinnitä huomiota merkinnän selkeyteen: Erottuuko merkintä taustasta? Onko fontti, sen koko ja väri erottuvat? Huomioi Instagram Storiesissa erityisesti ylä- ja alareunan kuvake, käyttäjänimi ja kommenttikenttä, jotka peittävät alleen muun sisällön.

annika ollila blogietiikka kaupallinen yhteistyö instagram

YOUTUBE

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti videon alkuun erillisellä, sisällöstä selkeästi erottuvalla tekstiplanssilla. Merkinnän tulee näkyä riittävän kauan, jotta se on helposti havaittavissa.
 • Yhteistyöstä tulee ilmaista myös suullisesti, mutta tämä ei pelkästään riitä, sillä videosisältöä voidaan katsella myös ilman ääntä.
 • YouTuben maksetun mainonnan ilmoitusominaisuus ”sisältää maksettua mainossisältöä” ei ole kuluttaja-asiamiehen ja MENin näkemyksen mukaan yksinään riittävä. Tästä ei käy ilmi kenen lukuun markkinoidaan tai mikä on mainostava yritys. Tätä merkintätapaa voidaan kuitenkin käyttää muiden ilmaisutapojen ohella täydentävänä.
 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä tulee olla näkyvissä myös videon kuvauksessa (tekstikenttä YouTube-videon alla) siten, ettei katsojan tarvitse erikseen klikata tekstikenttää auki (eli heti kuvauksen alussa).

Youtube kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

FACEBOOK

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti julkaisun alkuun.
 • Lisäksi suositellaan käytettäväksi Facebookin omaa brändisisältötyökalua, jos se on käytössä.
 • Suomessa ei toistaiseksi ole linjausta siitä, riittääkö pelkkä brändisisältötyökalun käyttö, vai täytyykö merkintää täydentää myös tekstin ilmaisulla.

facebook kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

Muista myös ilmaiseksi saadut tuotteet ja palvelut!

Jos tuotteita tai palveluita vastaan tehdään sovitusti yhteistyösisältöjä, on kyseessä kaupallinen yhteistyö (ks. kanavakohtainen merkintäohjestus yllä). Vaikka yrityksen kanssa ei olisi sovittu sisältöjen julkaisusta, tulee saadut tuotteet, palvelut, matkat tms. merkitä kanavasta riippumatta heti sisällön alussa.

Postauksen alussa olevan merkinnän lisäksi ilmaiseksi saadun tuotteen tai palvelun yhteydessä kerrotaan esimerkiksi suluissa tai *-viittauksella, että tuote/palvelu on saatu. Esimerkkejä merkintätavoista:

 • Saatu blogin kautta yritykseltä X
 • Sain tuotteen lahjaksi/ilmaiseksi/arvioitavaksi/lainaan yritykseltä X
 • Tuote on arvioitu yhteistyössä yrityksen X kanssa

Katso affiliate- eli mainoslinkkien merkintätavat täältä.

Luettavaa


Oppaan laatimisessa on sovellettu Kuluttajansuojalakia, Kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksia sekä Mainonnan eettisen neuvoston lausuntoja.

Opas päivitetty viimeksi 5.10.2018. © Salla Erkkilä