OPAS KAUPALLISTEN YHTEISTYÖSISÄLTÖJEN MERKITSEMISEEN

Kaupallisen kytköksen on käytävä ilmi selkeästi heti sisällön alussa kanavasta ja esitystavasta riippumatta. Kaupallisen sisällön tunnistettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena. Merkinnän selkeyteen vaikuttavat muun muassa sanavalinnat ja niiden kieli, fonttikoko, merkinnän sijainti, esittämisyhteys, kuvavalinnat, kirjasinlajit ja taustan väri.

BLOGI

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä tulee olla ensimmäinen asia blogipostauksessa heti otsikon jälkeen, ennen kuvia tai muuta tekstiä. Merkintä tulee olla tekstiä, ei kuva, logo tai muu vastaava.
 • Mainos- tai yhteistyömerkinnän tulee erottua selkeästi muusta postaussisällöstä fonttivalinnalla, fonttikoolla ja värillä. Merkinnän kannattaa olla isompaa fonttikokoa kuin muu blogiteksti ja ehdottomasti taustasta erottuvaa väriä.
 • Merkintä ei saa olla kiinni muussa sisällössä, eli ilmaa pitää jättää merkintää seuraavan blogitekstin tai kuvan väliin.

blogi kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

INSTAGRAM

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä heti kuvatekstin alkuun
 • Viranomaiset katsovat, että englanninkieliset termit (ad, collab tms.) eivät ole riittävän selkeitä, kun markkinoidaan kotimaisille kuluttajille – vaikka sisältö olisi muutoin englanniksi. Käytetystä kielestä riippumatta julkaisun kaupallinen luonne tulee käydä selvästi ilmi suomalaiselle kohdeyleisölle.
 • Yhteistyösisältö kannattaa tulee merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on käytössä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä. (Uusi linjaus 2019)

INSTAGRAM STORIES (JA SNAPCHAT)

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai
 • Mainos, yritys XX” -merkintä heti sisällön alkuun vähintään kirjallisesti mutta halutessa myös äänellä kerrottuna. Kirjallinen merkintä on ehdoton, sillä sisältöä voi seurata myös ilman ääntä.
 • Merkintä tulee lisätä myös ensimmäistä julkaisua seuraaviin sisältöihin. Ei siis riitä, että vain ensimmäisessä Instagram Stories tai Snapchat-julkaisuissa kerrotaan, että tämä ja seuraavat julkaisut ovat yhteistyösisältöä.
 • Kiinnitä huomiota merkinnän selkeyteen: Erottuuko merkintä taustasta? Onko fontti, sen koko ja väri erottuvat? Huomioi Instagram Storiesissa erityisesti ylä- ja alareunan kuvake, käyttäjänimi ja kommenttikenttä, jotka peittävät alleen muun sisällön.
 • Yhteistyösisältö kannattaa tulee merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on käytössä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä. (Uusi linjaus 2019)

annika ollila blogietiikka kaupallinen yhteistyö instagram

YOUTUBE

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä heti videon alkuun erillisellä, sisällöstä selkeästi erottuvalla tekstiplanssilla. Merkinnän tulee näkyä riittävän kauan, jotta se on helposti havaittavissa.
 • Yhteistyöstä tulee ilmaista myös suullisesti, mutta tämä ei pelkästään riitä, sillä videosisältöä voidaan katsella myös ilman ääntä.
 • YouTuben maksetun mainonnan ilmoitusominaisuus ”sisältää maksettua mainossisältöä” ei ole kuluttaja-asiamiehen ja MENin näkemyksen mukaan yksinään riittävä. Tästä ei käy ilmi kenen lukuun markkinoidaan, eli mikä on mainostava yritys. Tätä merkintätapaa voidaan kuitenkin käyttää muiden ilmaisutapojen ohella täydentävänä.
 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä tulee olla näkyvissä myös videon kuvauksessa (tekstikenttä YouTube-videon alla) siten, ettei katsojan tarvitse erikseen klikata tekstikenttää auki (eli heti kuvauksen alussa).

Youtube kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

FACEBOOK

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä heti julkaisun alkuun.
 • Lisäksi suositellaan käytettäväksi Facebookin omaa brändisisältötyökalua, jos se on käytössä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä. (Uusi linjaus 2019)

facebook kaupallinen yhteistyö vaikuttajamarkkinointi läpinäkyvyys

PODCAST

 •  Suullinen ilmaus “Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” heti podcastin alkuun.
 •  Vastaava merkintä tulee lisätä podcastin mahdolliseen esittelytekstiin tai infolaatikkoon.
 • Mikäli podcastin sisällä on oma, erillinen kaupallinen osio lisäksi suositellaan, että kyseinen osio erotetaan muusta sisällöstä esim. joka kerta käytettävällä samalla äänitunnisteella.
 • Katkomainonnan on erotuttava selkeästi podcastin “toimituksellisesta” sisällöstä esimerkiksi joka kerta käytettävällä samalla äänitunnisteella tai muulla selkeästi erottuvalla tavalla.

FACEBOOK

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä heti julkaisun alkuun.

LINKEDIN

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” -merkintä heti julkaisun alkuun.

TWITTER

 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” tai “Mainos, yritys XX” tai #kaupallinenyhteistyö @yritys -merkintä heti julkaisun alkuun -merkintä heti julkaisun alkuun.

 

Muista myös ilmaiseksi saadut tuotteet ja palvelut!

Jos tuotteita tai palveluita vastaan tehdään sovitusti yhteistyösisältöjä, on kyseessä kaupallinen yhteistyö (ks. kanavakohtainen merkintäohjestus yllä). Vaikka yrityksen kanssa ei olisi sovittu sisältöjen julkaisusta, tulee saadut tuotteet, palvelut, matkat tms. merkitä kanavasta riippumatta heti sisällön alussa.

Epämääräisiä ilmauksia, kuten “osa tuotteista saatu blogin kautta” tai “postilaatikkoon kolahti tuote X” ei tule käyttää, koska niiden perusteella lukija ei voi tietää, onko kyseessä mainos vai ei. Suomessa ei ole toistaiseksi otettu kantaa siihen, kuinka pitkään merkintöjä pitäisi tehdä. Suositus on, että merkintä kaupallisesta yhteistyöstä tehdään aina, kun saatuun tuotteeseen viitataan erityisesti tai olennaisesti sisällössä. (Uusi linjaus 2019)

Katso affiliate- eli mainoslinkkien merkintätavat täältä.

Luettavaa

Tulossa 2019

 • KKV:n uusi opas vaikuttajamarkkinointiin sosiaalisessa mediassa (2019)

Oppaan laatimisessa on sovellettu Kuluttajansuojalakia, Kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksia, Mainonnan eettisen neuvoston lausuntoja ja IAB:n vaikuttajamarkkinoinnin opasta.

Opas päivitetty viimeksi 27.2.2018. © Salla Erkkilä